Kims healing

Healing - Andlig kirurgi

Holistisk helande och andlig kirurgi

Välkommen till Kims Healing, en fristad för holistiskt helande och andlig kirurgi. Vi är djupt engagerade i att främja välbefinnande genom en helhetsinriktad metod som omfattar både kropp, sinne och själ.

Holistisk helande är en helhetssyn på hälsa som erkänner det komplexa sambandet mellan kroppen, tankarna och anden. Hos oss förstår vi att varje individ är unik och att varje symtom är en signal om obalans som behöver adresseras på alla nivåer av ens väsen.

Andlig kirurgi är en uråldrig metod för inre läkning som går bortom det fysiska och når in i det subtila energifältet. Genom att arbeta med energi och intention kan vi skapa djupgående förändringar och främja självläkning.

Combined ShapeCreated with Sketch.

”Varje individ är en unik resenär på sin väg mot välbefinnande, och här erbjuder vi en trygg hamn för din inre resa. Genom holistisk helande och andlig kirurgi strävar vi efter att inte bara behandla symtom, utan att skapa en djupgående förändring som når till själens djup. Kom och upptäck din inre kraft hos oss på Kims Healing, där varje steg är en möjlighet till transformation och själslig upplysning.” –  Kims Healing

Combined ShapeCreated with Sketch.

Recensioner